Måske … nej! Jeg har reddet et 6 måneders barn fra døden !

Er vores sundhedssystem for ringe til at tænke ud af boksen.

Eksempelvis, hvorfor opsamler vores sundhedssystem ikke oplysninger om patienter, der mod den pågældende patients læge eller lægers forventninger, pludselig viser sig at blive raske på næsten mirakuløs vis.

Hvad nu hvis den pågældende patient, har været til behandling hos en alternativ behandler, og denne behandler evner at helbrede patienter, som lægerne har opgivet. Kunne man ikke forestille sig, at der hos sådanne alternative behandler gemmer sig morgendagens væsentlige behandlingsformer og tilgange til behandling af patienter. Måske endda før de bliver alvorlig syge.

Alt for mange sundhedsforskere tænker ikke ud af boksen

Nedenstående citater, fra to forskere i vores sundheds- og universitetssystem, har jeg medtaget i denne artikel, fordi jeg finder deres forskningsmæssige tilgang til deres arbejdsområde, vidende om en bagudrettet tilgang til forskning. Indebærende, der skal virkelige være nogle tungtvejende argumenter for, at de som forskere, vil ændre deres forskningsbaserede holdninger.

Professor Helle Johannessen fra Syddansk Universitet, oplyser i et interview til avisen Information, ” at al forskning i effekten af alternativ behandling, grundlæggende kommer til samme konklusion, nemlig, at der ikke kan påvises nogen specifik effekt – andet end – placebo” … Professor Helle Johannessen har forsket i emnet siden 1988 og har udgivet bogen – Alternativ behandling – praksis og fakta. (Kilde: Journalist Christian Bennike / Information: 13. feb.  2015 )

”Hos alternative behandlere bliver du ofte rørt ved i rigtig lang tid. Det tager længere tid end en lægelig behandling, – og der er en lang og god snak om dagligdagsproblemer, og om hvad man kan gøre for at leve sundere. Alle de ingredienser er med til at forhøje den uspecifikke virkning”, fortæller Helle Johannesen. (Kilde: Journalist Christian Bennike / Information: 13. feb. 2015 )

“Styrken af placeboeffekten afhænger bl.a. af, hvor stor tiltro patienten har til behandlingsformen og til behandleren. Man kan derfor formode, at en artikel som denne, der er kritisk over for de alternative behandlingsformer, ødelægger en del af den gavnlige placeboeffekt, som mange ellers ville have haft af alternativ behandling. Jo mindre man tror på, at behandlingerne virker, des mindre er placeboeffekten”.

 ”Det er jo vanskeligt”, siger professor Helle Johannesen. ”Skal man råbe det her ud til folket? Hvis man gør det, så er der nok mange, der ville miste den placebovirkning, de ellers kunne få af behandlingen”.

”Det er faktisk ikke slået fast med videnskabelige syvtommersøm, at alle alternative behandlingsformer virker via en placeboeffekt”, påpeger professor i psykologi Lene Vase. ”Den positive effekt kan også skyldes generelle livsstilsændringer, at smerteniveauet fluktuerer, eller at folk alligevel ville have fået det bedre over tid”.

Hvad der betragtes som alternativ medicin varierer fra land til land. I Danmark er kiropraktik anerkendt som en autoriseret behandlingsform, mens italienerne ser det som humbug.

Til trods for at homøopati betragtes som noget af det mest alternative i Danmark, så anvendes det ofte i konventionelle lægepraksisser i Tyskland, Storbritannien og Frankrig.

I nedenstående film, der er det min og andres vurdering, at jeg redder et 6 måneders barn fra døden, igennem brug af homeopati og behandling via påvirkning af et barns energibaner i kroppen.

I al beskedenhed, så vil jeg med opmærksomhed på ovenstående oplysninger fra professor i psykologi Lene Vase og professor Helle Johannessen, – så vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm…at det ikke er muligt for et barn på 6 måneder, at lade sig besnakke af undertegnede, som homeopat. Karlo lå i koma, da jeg påbegyndte min behandling af ham.

Der kan således ikke på mindste vis, være tale om en placebo effekt, som forklaring på Karlo i dag er i live.

Nu vil en professor med en bagudrettet tilgang til sit forskningsarbejde, så måske påstå, ”jamen, der eksisterer jo også uforklarlige helbredelser i det traditionelle sundhedssystem”.

Tilbage i år 1992, der blev jeg af et TV hold fra DR2, også fulgt i mit daglige arbejde som homeopat. Dette TV indslag fra DR2, kan ses i nedenstående video, og her vil man også kunne se en række usædvanlige helbredelsesforløb.

I mere end halvtreds år, har jeg praktiseret som homeopat og ser dagligt i min praksis, mennesker som ellers er opgivet af vores sundhedssystem, – … det er hyppigt mennesker, som jeg hjælper tilbage til en hverdag, uden afhængighed af medikamenter.

Jeg finder det forargeligt, at vores sundhedssystem er så langsommeligt, og ligeledes modvillige over for at tænke ud af boksen.

Eksempelvis ved at opsøge behandlere, der igennem alternative behandlingsformer, evner at skabe markante forbedringer for patienter, der ellers havde haft en svær hverdag med daglig tilførelse af sundhedsbelastende medikamenter.

Det er min oplevelse, at der en mange penge at spare for vort sundhedssystem, ved at lade alternativ behandling blive en del af det sundhedssystem, som vores borgere har fri adgang til, på linjen med det frie sygehusvalg.

Jeg lader gerne sundhedsforskere følge mit arbejde som homeopat.

Jeg deler gerne mine 50 års erfaringer med behandling af patienter, igennem brug af homeopati og  vacuum-energi, – … disse erfaringer, deler jeg gerne med sundhedsforskere, der er villige til at tænke ud af boksen.

De sundhedsforskere ville blive forbløffet over, hvad man kan udrette indenfor mit arbejdsfelt, til en brøkdel af de helbredelsesomkostninger, som ellers gør sig gældende i vores skattebetalte sundhedssystem.

Med venlig hilsen,

Homeopat Christian Andersen

CEO for Homeoteket

NB. Oplysninger til Sundhedsstyrelsen fra MVMDCC.COM:

  • Skulle Sundhedsstyrelsen, ved gennemlæsning af ovenstående artikel og gennemsyn af videoerne i artiklen, – være af den opfattelse, at Homeopat Christian Andersen anbefaler særlige behandlinger eller udøver reklame for sundhedsydelser, der på mindste vis er lovstridigt, så skal MVMDCC.COM anmode Sundhedsstyrelsen om, at rette henvendelse herom til MVMDCC.COM, da vi er de juridisk ansvarshavende for Christian Andersens oplysninger i ovenomtalte artikel, som mediehus og administrator af flere internetbaserede webaviser. Herunder også Christian Andersens webside.  Vi kan kontaktes via dette link: Kontakt til MVMDCC.COM
Advertisements