Alle indlæg af MV-MDCC - mvmdcc.com

Måske … nej! Jeg har reddet et 6 måneders barn fra døden !

Er vores sundhedssystem for ringe til at tænke ud af boksen.

Eksempelvis, hvorfor opsamler vores sundhedssystem ikke oplysninger om patienter, der mod den pågældende patients læge eller lægers forventninger, pludselig viser sig at blive raske på næsten mirakuløs vis.

Hvad nu hvis den pågældende patient, har været til behandling hos en alternativ behandler, og denne behandler evner at helbrede patienter, som lægerne har opgivet. Kunne man ikke forestille sig, at der hos sådanne alternative behandler gemmer sig morgendagens væsentlige behandlingsformer og tilgange til behandling af patienter. Måske endda før de bliver alvorlig syge.

Alt for mange sundhedsforskere tænker ikke ud af boksen

Nedenstående citater, fra to forskere i vores sundheds- og universitetssystem, har jeg medtaget i denne artikel, fordi jeg finder deres forskningsmæssige tilgang til deres arbejdsområde, vidende om en bagudrettet tilgang til forskning. Indebærende, der skal virkelige være nogle tungtvejende argumenter for, at de som forskere, vil ændre deres forskningsbaserede holdninger.

Professor Helle Johannessen fra Syddansk Universitet, oplyser i et interview til avisen Information, ” at al forskning i effekten af alternativ behandling, grundlæggende kommer til samme konklusion, nemlig, at der ikke kan påvises nogen specifik effekt – andet end – placebo” … Professor Helle Johannessen har forsket i emnet siden 1988 og har udgivet bogen – Alternativ behandling – praksis og fakta. (Kilde: Journalist Christian Bennike / Information: 13. feb.  2015 )

”Hos alternative behandlere bliver du ofte rørt ved i rigtig lang tid. Det tager længere tid end en lægelig behandling, – og der er en lang og god snak om dagligdagsproblemer, og om hvad man kan gøre for at leve sundere. Alle de ingredienser er med til at forhøje den uspecifikke virkning”, fortæller Helle Johannesen. (Kilde: Journalist Christian Bennike / Information: 13. feb. 2015 )

“Styrken af placeboeffekten afhænger bl.a. af, hvor stor tiltro patienten har til behandlingsformen og til behandleren. Man kan derfor formode, at en artikel som denne, der er kritisk over for de alternative behandlingsformer, ødelægger en del af den gavnlige placeboeffekt, som mange ellers ville have haft af alternativ behandling. Jo mindre man tror på, at behandlingerne virker, des mindre er placeboeffekten”.

 ”Det er jo vanskeligt”, siger professor Helle Johannesen. ”Skal man råbe det her ud til folket? Hvis man gør det, så er der nok mange, der ville miste den placebovirkning, de ellers kunne få af behandlingen”.

”Det er faktisk ikke slået fast med videnskabelige syvtommersøm, at alle alternative behandlingsformer virker via en placeboeffekt”, påpeger professor i psykologi Lene Vase. ”Den positive effekt kan også skyldes generelle livsstilsændringer, at smerteniveauet fluktuerer, eller at folk alligevel ville have fået det bedre over tid”.

Hvad der betragtes som alternativ medicin varierer fra land til land. I Danmark er kiropraktik anerkendt som en autoriseret behandlingsform, mens italienerne ser det som humbug.

Til trods for at homøopati betragtes som noget af det mest alternative i Danmark, så anvendes det ofte i konventionelle lægepraksisser i Tyskland, Storbritannien og Frankrig.

I nedenstående film, der er det min og andres vurdering, at jeg redder et 6 måneders barn fra døden, igennem brug af homeopati og behandling via påvirkning af et barns energibaner i kroppen.

I al beskedenhed, så vil jeg med opmærksomhed på ovenstående oplysninger fra professor i psykologi Lene Vase og professor Helle Johannessen, – så vil jeg gerne slå fast med syvtommersøm…at det ikke er muligt for et barn på 6 måneder, at lade sig besnakke af undertegnede, som homeopat. Karlo lå i koma, da jeg påbegyndte min behandling af ham.

Der kan således ikke på mindste vis, være tale om en placebo effekt, som forklaring på Karlo i dag er i live.

Nu vil en professor med en bagudrettet tilgang til sit forskningsarbejde, så måske påstå, ”jamen, der eksisterer jo også uforklarlige helbredelser i det traditionelle sundhedssystem”.

Tilbage i år 1992, der blev jeg af et TV hold fra DR2, også fulgt i mit daglige arbejde som homeopat. Dette TV indslag fra DR2, kan ses i nedenstående video, og her vil man også kunne se en række usædvanlige helbredelsesforløb.

I mere end halvtreds år, har jeg praktiseret som homeopat og ser dagligt i min praksis, mennesker som ellers er opgivet af vores sundhedssystem, – … det er hyppigt mennesker, som jeg hjælper tilbage til en hverdag, uden afhængighed af medikamenter.

Jeg finder det forargeligt, at vores sundhedssystem er så langsommeligt, og ligeledes modvillige over for at tænke ud af boksen.

Eksempelvis ved at opsøge behandlere, der igennem alternative behandlingsformer, evner at skabe markante forbedringer for patienter, der ellers havde haft en svær hverdag med daglig tilførelse af sundhedsbelastende medikamenter.

Det er min oplevelse, at der en mange penge at spare for vort sundhedssystem, ved at lade alternativ behandling blive en del af det sundhedssystem, som vores borgere har fri adgang til, på linjen med det frie sygehusvalg.

Jeg lader gerne sundhedsforskere følge mit arbejde som homeopat.

Jeg deler gerne mine 50 års erfaringer med behandling af patienter, igennem brug af homeopati og  vacuum-energi, – … disse erfaringer, deler jeg gerne med sundhedsforskere, der er villige til at tænke ud af boksen.

De sundhedsforskere ville blive forbløffet over, hvad man kan udrette indenfor mit arbejdsfelt, til en brøkdel af de helbredelsesomkostninger, som ellers gør sig gældende i vores skattebetalte sundhedssystem.

Med venlig hilsen,

Homeopat Christian Andersen

CEO for Homeoteket

NB. Oplysninger til Sundhedsstyrelsen fra MVMDCC.COM:

  • Skulle Sundhedsstyrelsen, ved gennemlæsning af ovenstående artikel og gennemsyn af videoerne i artiklen, – være af den opfattelse, at Homeopat Christian Andersen anbefaler særlige behandlinger eller udøver reklame for sundhedsydelser, der på mindste vis er lovstridigt, så skal MVMDCC.COM anmode Sundhedsstyrelsen om, at rette henvendelse herom til MVMDCC.COM, da vi er de juridisk ansvarshavende for Christian Andersens oplysninger i ovenomtalte artikel, som mediehus og administrator af flere internetbaserede webaviser. Herunder også Christian Andersens webside.  Vi kan kontaktes via dette link: Kontakt til MVMDCC.COM

Om børn og stress

Ofte sidst på dagen, så sidder jeg og tænker på alle dagens patienter, og så kredser mine tanker om hvad jeg gerne ville havde sagt til flere patienter, men som jeg af hensyn til deres medbragte børn, ikke fandt passende at sige.

Men, jeg synes det er min pligt, som en ansvarlig medborger og homeopat, der behandler jer, når I er sløje. Der synes jeg, at det er min pligt, at dele mine tanker med jer.

Derfor har jeg fået produceret nedenstående video.

Sådan, – så er det sagt. For jeg vil være ked af at se, at I ikke passer ordentlig på jer selv og jeres børn.

De bedste forårshilsner,

Christian Andersen

CEO for Homeoteket

Selv de kolde julehjerter smelter, når vi holder dem varmt og kærligt ind til os.

udklip

Juletid, – det er en tid, hvor vi giver os ekstra tid til vores nærmeste.

Vi giver dem gaver.

Vi fortæller dem, at vi er glade for, at de er i vort liv.

En del af dem, får oven i købet en masse knus og kram.

Sådan har jeg det med alle jer, som kommer i min klinik.

I er alle mine kære kunder.

Kunder, klienter eller reelt gode venner, for det er den måde, som jeg i mit indre tænker på jer, når i kommer i min klinik – Homeoteket.

Gode venner, fordi I giver mit liv og min arbejdsdag – stor mening og stor betydning – alle ugens dage.

I ønskes derfor alle sammen, den dejligste jul og et skønt nytår.

Naturligvis er jeg også opmærksom på den alvor, som vi er omgivet af, med hensyn til de mange konflikter, der eksisterer mellem mennesker af forskellig religiøs overbevisning og kulturel baggrund.

Man skal i en sådan tid huske på, at selvom nogle menneskers handlinger gør, at vi ønsker dem borte og døde, så er der næsten altid en mor og en far, der har krammet og elsket dem, – som vi ønsker borte. En mor og far, der vil græde og savne deres barn, – hvis det som voksent pludselig er borte.

Når man ikke giver sig tid til at lytte og forstå hinanden, med omsorg og respekt for hinandens forskelligheder, så bliver vores forskelligheder ikke længere grundlag for gensidig inspiration og fælles vækst, men derimod i stedet for – grundlag for ødelæggelse og destruktion.

Vi er i en tid, hvor det at lytte med hjertet, er blevet erstattet af alt for mange ensidige befalinger fra hjernen. Hjerner, der er opfyldt af angst for forskellighed og uforudsigelighed.

Med mine mange års livserfaring, der kan jeg med sikkerhed sige, at upåagtet af hvorledes vi vælger at leve vort liv, så vil vort liv en dag tage sin slutning.

Det der gør et liv meningsfuldt, er ud fra min erfaring og samtaler med mange mennesker, – hvor mange dage og timer, du har været i selskab med mennesker, der ønsker dig det godt og vælger at rumme dig, på trods af alt.

julebillede-2016

Mit juleønske og nytårsønske til jer alle sammen i år, er naturligvis, – giv plads og rum til alle, – for det giver langt de fleste mennesker lyst til at passe på hinanden og været noget specielt for hinanden.

En verden, hvor vi har lyst til at være noget specielt for hinanden, det giver en verden med hjerteplads til mange mennesker.

Rigtig god jul og godt nytår.

Mange julehilsner,

Christian Andersen

CEO for Homeoteket

 

Det er muligt at komme igennem efteråret, uden at være helbredsmæssigt udfordret af forkølelser og deslige på værste vis.

webpicture-til-chr-a-artikel-13-10-16

Det siger jeg med 49 års erfaring indenfor sundhedsbehandling med fokus på naturlig helbredelse.

Efteråret er en tid, hvor skovene går fra sine mange dybgrønne farver, til et utal af orange farver, når træernes blade er undervejs til at forlade sine grene.

Det er også en tid, hvor mange mennesker oplever, at blive røde om næsen.

De røde næsers tid, er også en tid hvor dagene bliver kortere, og vi får mindre og mindre sollys.

Efterårsstormene fjerner de sidste blade, før den danske vinter har den fulde kontrol over det danske landskab, indtil solen igen får overtaget og skovene igen, vover at sætte sine første nye grønne blade.

Efteråret er således både en smuk tid i vor danske natur, men også en tid, der vanligt varsler om koldere og mørkere tider, hvor jeg på min klinik oplever, at flere og flere klienter ankommer med fine dryppende næser.

Igennem årerne på min klinik, der har jeg for de klinter, der føler sig trætte af efterårets forkølelser og lignende, – der har jeg givet dem en særlig vacuumenergi behandling, der fremmer deres almentilstand og hæver deres energi i kroppen. Et behandlingsforløb, jeg yderligere understøtter med et nyere frekvensbehandlet præparat.

En samlet behandling, der øger kroppens almentilstand og hæver kroppens energi, så efterårstræthed og afledte helbredsudfordringer, – de er holdt godt på afstand, indtil foråret igen forkæler vores kroppe.

Ovenomtalte behandlingsforløb, består af 2 vacuumenergi behandlinger af hver 2 timers varighed, suppleret med omtalte nyere frekvensbehandlede præparat. Et behandlingsforløb til en samlet pris af 650 kr.

I år, der har jeg 49 års jubilæum i min praksis Homeoteket.

Igennem årerne, har der været utrolig mange og søde klienter omkring min klinik. Mennesker, som har givet mig fantastiske dejlige 49 år.

Jeg vil gerne give lidt tilbage i sammenhæng med mit 49 års jubilæum.

Jeg har altid holdt fast på, at vores behandlinger aldrig måtte koste mere, end, at enhver med en helbredsmæssig udfordring, skulle have råd til et behandlingsforløb hos os.

Trods vores lave priser, så bliver min jubilæumsgave til alle mine tidligere og mangeårige kunder, at jeg betaler 100 kr, af de 650 kr, som et almenforbedrende og energiforøgende behandlingsforløb normalt koster.

Således er det i år, igennem hele oktober, november og december måned – muligt for tidligere kunder, at modtage omtalte efterårs- og vinterforberedende behandlingsforløb til 550 kr.

Og, som en yderligere jubilæumsgave, så er I også velkomne til at invitere en eller flere gode venner og familiemedlemmer med til jeres eget efterårs- og vinterforberedende behandlingsforløb, hvor de så vil modtage hele behandlingsforløbet til samme pris som jer, – nemlig 550 kr.

Hvis man vil undgå ventetid, fordi man vælger at møde spontant op i min klinik, så ring på tlf. 3324 1736 og bestil tid et par dage i forvejen. Så skal jeg gøre mit bedste for at ingen oplever ventetider.

De bedste efterårshilsner,

Christian Andersen

CEO for Homeoteket

NB1.

  • Opslaget må selvfølgelig gerne deles med de venner og familiemedlemmer, som I gerne vil invitere med 🙂

NB2.

  • Dette særlige jubilæumstilbud, har et års gyldighed, fra købstidspunktet

Vi bliver regelmæssigt beskyldt for at udrette mirakler, men vi passer bare vores arbejde.

 

who says I cant go catwalk

Det med at udrette mirakler, det lader vi Vor Herre om.

Derimod gør vi os rigtig umage med at lytte til de mennesker, der besøger os på vores klinik – Homeoteket.

Det at man blot oplever, at man bliver søgt lyttet til, søgt forstået og søgt set og oplevet på den måde, som man selv oplever sin egen livs- og helbredssituation … en sådan behandling af andre mennesker, gør efter min mangeårige erfaring, at ens egen helbredelsesproces igangsættes i ens krop.

Hvis man oplever, – ikke at blive lyttet til, respekteret for sine følelsesmæssige oplevelser og impulser fra sin krop, – så mister man sin kropskontakt og begrænser sin mulighed for egen helbredelse.

Min grundtanke med vores behandlinger, har altid været at støtte- og igangsætte kroppen, med sin egen helbredelse og sundhedsudvikling.

Den helbredelsestilgang, synes jeg efter mange års praksis, at kunne sige, – det virker rigtig godt, endda uden bivirkninger.

Trods mange siger til os at vi udrette mirakler, så passer vi derfor blot vores arbejde, men det er jer som besøger os i vores klinik, der udretter mirakler i jeres egen krop.

Så, spis nu ikke for mange små is i sommerens varme. Spis hellere en ordentlig stor gammeldavs vaffelis, med det hele, for så er I ikke i tvivl om hvorfor I har ondt i mavsen, senere på aftenen, og jeres catwalk er blevet lidt usikker.

Således vil jeg ønske alle vores kære besøgende og kunder, en rigtig dejlig sommer og sommerferie.

Bedste hilsner og ønsker for sommeren til alle,

Christian Andersen

Et øje for et øje, vil i handlingens navn, gøre os alle blinde.

Udklip

132 skolebørns voldsomme død i Pakistan, den 16. december 2015, må ikke ske uden refleksion i verdenssamfundet.

I min praksis, hvor jeg dagligt gør mit bedste for at mennesker oplever en naturlig helbredelse, hvor de allerhelst vedbliver med at være raske, så blev jeg for et par dage tilbage rystet over at læse,- at 132 børn havde mistet livet på en Pakistansk skole.

Taliban i Pakistan, havde haft en modbydelig travl dag, med myrderier  af børn og lærere på en Pakistansk skole.

Det er svært at holde sin vrede tilbage,- også for mig, når jeg læser om en sådan hændelse.

Men, hævner vi andres had mod os, så lever vi jo efter devisen, et øje for et øje, som jo er en praksis, der uvægerligt … før eller siden … vil gøre os alle blinde.

Nederststående artikel, gav et mere nuanceret syn på hvorfor det kan gå så galt. En artikel, hvor løsningen med at tage et øje for et øje, bliver en mere og mere unaturlig handling, undervejs mens man læser artiklen.

Had og hævn, har aldrig båret andet med sig, end mismod, sygdom og alt for tidlig en død.

Kærlighed og ønsket om at forstå hinanden, på trods af alt, har jeg altid set som vejen til en udviklende dialog og et godt helbred gennem hele livet.

Når et kristent barn pludselig dør, så er der en mor, som græder.

Når et muslimsk barn pludselig dør, så er der en mor, som græder.

Vi må aldrig glemme, at børn skabes i en kærlighedsagt, og selvom de vokser og bliver store, så er de jo stadig skabt i kærlighed, og vil efterlade et stort savn hos sine forældre og venner, ved en pludselig bortgang. Det upåagtet af om de er kristne eller muslimer.

Her er artiklen, jeg omtalte i ovenstående, – rigtig god læselyst.

Gode julehilsner,

Christian Andersen